Monesti totuttu, huonokin, tapa toimia tuntuu turvallisemmalta kuin uusi ja elämää merkittävästi helpottava tapa. Tämä pätee myös taloushallinnon...