Palvelut

Kirjanpito ja taloushallinto

Käytössämme on kotimainen Fennoa-ohjelmisto. Ohjelmiston käyttöönotto on helppoa ja oma kirjanpitäjä opastaa ohjelman käytössä. Ohjelmistotuki löytyy siis oman kirjanpitäjän kautta, joten apu on aina lähellä ja yrittäjän tukena on aina oma kirjanpitäjä.

Ohjelman käyttöönottoa ei kannata pelätä. Ei myöskään sitä, että sitä ei oppisi käyttämään. Autamme asiakkaitamme omaksumaan sähköisen taloushallinnon toimintamallin, joka säästää yrittäjän aikaa ja rahaa.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt

 

 • Sähköisyys säästää yrittäjän omaa aikaa, Fennoa mobiilin laajat toiminnot eivät katso aikaa, eikä paikkaa ja se helpottaa liikkuvankin yrittäjän arkea.
 • Ostolaskut saapuvat verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta, eikä yrittäjän tarvitse käyttää aikaa laskujen näpyttelyyn.
 • Sähköisyys mahdollistaa laskujen hyväksymisen ja maksamisen missä ja milloin vain – myös mobiilisti.
 • Sähköisestä taloushallinnon järjestelmästä on suora yhteys pankkiin, jolloin tiliotteet saapuvat automaattisesti kirjanpitäjän käsiteltäväksi ja maksut lähtevät maksuun
 • Yrittäjän ei tarvitse erikseen tulostaa tai tallentaa aineistoa, kun se on jo valmiiksi kirjanpitäjän saatavilla, kun aineistot liikkuvat samassa järjestelmässä.
 • Sähköinen kirjanpito on ajantasalla ja yrittäjä voi seurata yrityksensä talousraportteja kätevästi ja reaaliaikaisesti omalta koneeltaan.
 • Sähköinen taloushallinnon järjestelmä tarjoaa yrittäjälle samalla kuukausimaksulla myös myynti-ja laskutusohjelman, matkalaskuohjelman, asiakas- ja tuoterekisterin, sähköiset allekirjoitukset sekä sähköisen arkiston.
 • Kokonaisvaltainen, sähköinen taloushallinnon ohjelmisto toimii myös palkanlaskentaohjelmana, jolloin palkka-aineisto siirtyy suoraan sekä maksatukseen sekä kirjanpitoon ja virheiden mahdollisuus minimoituu, kun ei tarvita manuaalista tietojen siirtoa.
 • Mikäli yrityksesi tarvitsee tilintarkastajan, myös hän pääsee samaan järjestelmään, jolloin tilintarkastajalle ei tarvitse erikseen lähettää mitään aineistoa.
 • Sähköisyys mahdollistaa lisäksi monet integraatiot muista eri järjestelmistä.
 • Lisäksi monet viranomaistahot edellyttävät enenevässä määrin ilmoitusten tekemistä sähköisesti, jolloin valmiiksi sähköisessä muodossa oleva aineisto helpottaa myös viranomaisyhteistyötä.
 • Tilitoimisto ei ole paikkasidonnainen, jolloin yritys voi hyödyntää palveluita miltä hyvänsä paikkakunnalta.

Sähköinen kirjanpito tarkoittaakin siis sähköistä kokonaisvaltaista taloushallintoa.

Sähköisen kirjanpitotyön laskutusperuste on aina tuntiveloitus ja järjestelmäkulut näkyvät laskulla erikseen. Kirjanpitäjän työ veloitetaan tehtyjen töiden mukaisesti tuntiveloituksella. Fennoa laskuttaa järjestelmäkulut tilitoimistolta, joka edelleenlaskuttaa ne yritysasiakkaalta. Laskulta yrittäjä näkee yksilöidyn erittelyn ohjelmiston käyttökuluista ja kirjanpidossa tehdyistä töistä.

Sähköisessäkin kirjanpidossa yrittäjä voi itse vaikuttaa kirjanpitotyön hintaan huolehtimalla siitä, että kaikki kirjanpitäjän tarvitsema aineisto on oikea-aikaisesti järjestelmässä käytettävissä ja yrittäjä käyttää sovittua sähköisen järjestelmän toimintamallia.

Fennoa

Palkanlaskenta

Ammatti­taitoista palkan­laskentaa

Meillä palkanlaskentaa hoitavat palkkoihin erikoistuneet palkanlaskijat. Emme pelästy vaativampiakaan palkkoja ja työehtosopimuksia. Palkkojen täytyy olla palkansaajalla sovitun mukaisesti ja yrittäjän täytyy voida luottaa siihen, että palkat hoidetaan lain vaatimalla tavalla. Tarjoamme palkanlaskentapalvelut myös niille yrityksille, jotka eivät tarvitse muita taloushallinnon palveluita. 

Työlainsäädäntö luo sen perustan, joka säätelee työehtoja työmarkkinoilla. Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös järjestäytymättömiä työnantajia eli sellaisia, jotka eivät kuulu mihinkään työnantajaliittoon. Suomessa on noin 160 erilaista yleissitovaa työehtosopimusta.

Palkanlaskennan lainsäädäntöä työsopimuksen ja TES:n lisäksi määrittelee Työsopimuslaki, Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta, Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta, Työaikalaki ja Vuosilomalaki. 

Vuonna 2019 käyttöönotettu Tulorekisteri on tuonut palkanlaskentaan uuden ulottuvuuden. Tulorekisteriin tulee ilmoittaa kaikki palkanlaskentaan liittyvät tiedot ja koska ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti ja usein myös erilaisia rajapintoja hyödyntäen, on ilmoittamiselle luotu tietyt käytännöt. Ilmoittamisessa on valtakunnallisesti noudatettava tietynlaisia, Tulorekisterin mukaisia palkkalajeja ja ammattinimikkeitä. Tämä asettaa palkanlaskentaohjelmille omat vaatimuksensa ja palkanlaskijoiden on ymmärrettävä Tulorekisterin vaatimukset. 

Yritysneuvonta

Aloittavan yrittäjän mielessä on usein lukuisia kysymyksiä esimerkiksi yrityksen perustamiseen, verotukseen, YEL-maksuihin ja taloushallintoon liittyen. Ei hätää, me autamme!

 • Miten yritys perustetaan ja mitä tietoja on oltava valmiiksi mietittynä jo perustamisvaiheessa?
 • Mihin kaikkiin viranomaisrekistereihin tulisi rekisteröityä?
 • Millaiset vakuutukset minun tulisi ottaa?
 • Mikä YEL ja TyEL?
 • Mitä täytyy tietää ennakkoveroista, arvonlisäveroista tai OmaVero ja Suomi.fi -palveluista?
 • Yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito?
 • Mikä on yritykseni tilikausi ja arvonlisäveron ilmoitusjakso?
 • Kannattaako perustaa toiminimi vai osakeyhtiö?
 • Miten hoidan ajopäiväkirjan ja matkalaskut?
 • Mitkä ovat yrityksen kuluja, mitkä henkilökohtaisia?
 • Mitä ne vähennykset ovat?
 • Miten osaan hinnoitella yritykseni tuotteet/palvelut?
 • Mikä se kate on?
 • Tarvitsenko markkinointia, logoa, käyntikortteja?
 • Miten rahoitan kaikki tarvittavat kulut?
 • Jos rahat eivät alkuvaiheessa riitä kaikkeen, miten priorisoin?
 • Miten laskutan?
 • Selviänkö kaikesta itse, vai tarvitsenko apua?
Aloitteleva yrittäjä joutuu miettimään monenlaisia asioita. Vastaus pitäisi löytyä, kun sitä kysytään. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse selvitä yksin, vaan apua saa, kun sitä osaa pyytää. Usein se myös kannattaa. Aloittavalla yrittäjällä on visio siitä tuotteesta tai palvelusta, jota on tarkoitus myydä. Miten tämä visio muutetaan kannattavaksi liiketoiminnaksi? Vastaus ei aina olekaan itsestäänselvä. Yrittäjän kannattaa käyttää aikansa ja osaamisensa ydintekemiseen eli tuottavaan liiketoimintaan ja pyytää apua niillä osa-alueilla, jotka ovat muiden osaamiskenttää.

Yrityksen perustaminen ja yrityksen perustamisilmoitus tehdään yleensä ensimmäisenä. Jo ennen tätä olisi hyvä konsultoida asiasta tietäviä, mikäli omat tiedot sattuvat olemaan hatarat. Perustamisilmoitusta tehtäessä nimittäin kysytään jo monenlaisia asioita, jotka vaikuttavat jatkossa suoraan yrityksen toimintaan.

Tilitoimistossa ei välttämättä ole markkinointiosaamista tai juridista neuvonantajaa, mutta tilitoimistossa voi olla hyvät verkostot ja kanavat ohjata aloittavaa yrittäjää löytämään tarvitsemansa avun. Siksi aloittavan yrittäjän on järkevää hankkia heti alkuvaiheessa kumppanikseen hyvä ja palveleva tilitoimisto.

Tukea uudelle asiakkaalle

Tarjoamme uudelle asiakkaalle tunnin opastusta veloituksetta.

Konsultointi ja neuvonta toimivalle yritykselle

Toimimme myös Yritysneuvojina ja teemme erilaisia yritystoimintaan liittyviä konsultointitoimeksiantoja. Tällaisia voi olla esim. yrityksesi liiketoimintasuunnitelma tai monenlaiset rahoitushakemukset.

Tietoa Tilitoimisto Hailiosta

Tilitoimistomme on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1996. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Vuosaaressa ja Kotkassa, etäpiste Hyvinkäällä.

Asiakkaita meillä on ympäri Suomen (mm. Helsinki, Espoo, Vantaa, Kotka, Hamina, Pyhtää, Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Sipoo, Porvoo…). Palvelualueenamme on pääasiassa pääkaupunkiseutu, Uusimaa ja Kymenlaakso, mutta myös koko Suomi.

Tuttuja toimialoja meille on mm. monenlaiset palvelualat, kiinteistönhuolto, ravintola-ala, konsultointipalvelut, kivijalkamyymälät, taiteilijat, siivous, maa- ja vesirakennus, kiinteistönvälitys, sähköurakointi, tietotekniikka, julkaisutoiminta, käännöspalvelut, liikunta-ala, yhdistystoiminta, sosiaali- ja terveysala, autonkorjaus, autonvuokraus, polkupyörien korjaus, terveydenhoito , kauneudenhoito, harrastustoiminta, sijoittaminen, esiintyvät taiteilijat, ompelu ja verhous, sekä sisustussuunnittelu. Yhteistyökumppanimme toimivat monilla eri yritysmuodoilla kuten Osakeyhtiö, Toiminimi, yhdistys, säätiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö.